Legea energiei electrice nr. 13/2007

HG nr. 443 / 2004 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada  2007-2020

HG nr. 1892 / 2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările din HG nr. 958/2005 şi HG nr. 1538/2008

HG nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

HG nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie